Povídání o tom co Vás zajímá, těší, či naopak trápí, čím právě žijete.
Jak na kterou oblast můžeme nahlížet i na základě principů Etikoterapie.
Vy sami můžete obohatit přítomné o svůj pohled na danou skutečnost.

Nejčastějšími tématy bývají láska a vztahy, zdraví, práce, finance.
Také vyrovnání se s minulostí, strach, závislost, stereotyp, setrvávání
na jednom místě.
Otázky víry a vztahu k Bohu, Univerzu.

Připravuje se.

Téma:
Místo konání:
Datum:
Hodina:
Vstupné:
Informace: info(Nahraďte tuto závorku zavináčem @)jarmila-sikorova.cz a tel. 775 508 587.
Děkuji a těším se na Vás.