Nabízím Vám prostředí vstřícnosti. Intuitivní přístup. Schopnost vcítit se do Vašich pocitů. Motivaci a inspiraci. Pozorné naslouchání. Jemné vedení.

Společné hledání příčiny toho, co Vás trápí, podporu a pomoc při jejím odstranění. Povedu Vás tak, abyste si především uvědomili sami sebe, abyste odpovědi na své otázky našli v sobě. Věřím, že je znáte.

Svůj život tvoříme svými myšlenkami. Chceme-li žít radostně, mějme radostné myšlenky.
Sílu slov a myšlenek, které vytvářejí naše pocity, popisuje termín metafyzické působení. Umožňuje porozumět souvislosti mezi myšlenkami, různými částmi těla a zdravotními problémy, jít přes fyzické symptomy až ke skryté mentální příčině. Louise L. Hay – kniha Uzdrav své tělo.

Pro naše úplné zdraví je zapotřebí, abychom uvedli tělo, mysl i duši do rovnováhy. Každý máme dar sebeuzdravení. Můžeme ho v sobě objevit a uvěřit, že tomu tak opravdu je, že to funguje. Odměnou je náš šťastný život.

Ráda budu Vaší průvodkyní na cestě hledání a nalézání.