Reiki je přírodní systém léčení, urychluje proces samoléčby, posiluje imunitní soustavu, lze jej propojit se všemi holistickými a alternativními terapiemi včetně moderní medicíny.

Pomůže nám uvědomit si příčinu našich potíží, najít způsob řešení a uskutečnit změny v našich dosavadních zvycích.

Posiluje naši schopnost převzít zodpovědnost za sebe, za své zdraví,
sebe-uzdravení. Působí na všech třech úrovních, fyzické, duševní i duchovní.

Reiki je japonské slovo pro univerzální životní energii.
Terapeut tuto energii předává klientovi na základě jeho projeveného zájmu.