Největším učitelem je mi život sám. Mé osobní prožitky a zkušenosti.

Také knihy, např. autorů: Doreen Virtue, Louise L. Hay, Eckhart Tolle.

Absolvované kurzy a semináře seberozvoje.

Množství vyslechnutých příběhů klientů.

Bohaté zkušenosti s koučinkem a motivací – zejm. díky povolání supervizora v asistenční společnosti.

Od roku 2011 Etikoterapie MUDr. Vladimír Vogeltanz – manažerka projektu s aktivním podílem a osobní účastí na všech akcích, do r. 2021.

2015 – Reiki III. st., Mistr Reiki.

2017 – osobní průvodce.