Zejména vzdělávacích a kulturních

Pomohu Vám uspořádat Vaši akci podle Vašich představ, či mých návrhů.
Mám mnohaleté zkušenosti s pořádáním besed, přednášek, kurzů, seminářů,
ozdravných pobytů, komponovaných večerů i společných setkání s inspirují-
cími osobnostmi.
A také dlouholeté pracovní zkušenosti ve veřejné i soukromé sféře.

Bližší informace
můžete získat prostřednictvím e-mailu na adrese: info(Nahraďte tuto závorku zavináčem @)jarmila-sikorova.cz,
nebo na tel. 775 508 587.
Děkuji a těším se na naši možnou spolupráci.