Etikoterapie je preventivně léčebný systém. Klade důraz na souvislost mezi mravním stavem člověka a jeho zdravím fyzickým i duševním.

Jejím zakladatelem je český lékař Ctibor Bezděk (třicátá léta minulého století).

Cílem Etikoterapie je vymizení hmotných příznaků těla a zároveň uzdravení  těla, duše i ducha. Podstatou je nalezení a odstranění příčiny.

S pomocí Etikoterapie můžeme odhalit naše nemocné vztahy, k sobě i k druhým,
ze kterých mnohdy bývá jen krůček k nemoci.
Vede nás k sebepoznání.

Díky této metodě se můžeme stát vědomými tvůrci svého zdraví a šťastného života.
Budu ráda tím, kdo Vám poskytne pomocnou ruku, to ostatní je především na Vás.
Stěžejní je Vaše ROZHODNUTÍ ke změně a Váš aktivní přístup.